f LIFEBRANDS Natural Food GmbH

Sammen for samfundet & planeten

Bæredygtighed er en vigtig del af vores DNA. Hver dag arbejder vi med vores samarbejdspartnere, for at blive en smule bedre. Vi er afhængige af fair partnerskaber, bæredygtige produktionsmetoder og social engagement – i oprindelseslandene, så vel som i Hamborg og Vejle. Vores forpligtelse over for planeten og dens indbyggere driver os og følger os hvert skridt på vejen, i hvert produkt vi udvikler og i ethvert samarbejde, vi indgår.

 • Lifebrands
  Photo © Climatepartner.com
 • Lifebrands
  Foto © Climatepartner.com
 • Lifebrands
  Foto © Climatepartner.com
 • Lifebrands
  Foto © Climatepartner.com
 • Lifebrands
  Foto © Climatepartner.com

LIFEBRANDS er klimaneutralt*!

Vores LIFEBRANDS lokation i Hamborg Ottensen har været klimaneutralt siden 2021. Dette betyder: Med vores samarbejdspartner, ClimatePartner, har vi noteret vores virksomheds CO2-udledning, og registreret vores Corporate Carbon Footprint (CCF): Fra varme- og energiforbrug, til medarbejderrejser, forretningsrejser og kontorartikler...

Hvorend muligt, undgår og reducerer vi disse CO2-udledninger. Vi opdaterer jævnligt vores CCF og har dermed overblik over tiltagets succes. Ud over at undgå og reducere drivhusgasser, er kompensering et vigtigt skridt i retning mod holistisk klimabeskyttelse. Investering i projekter fremmer ligeledes bæredygtig udvikling i landene i det globale Syd, så fremskridt ikke udelukkende baseres på fossile brændstoffer. Vi kompenserer for alle uundgåelige CO2-emissioner ved at støtte et klimabeskyttelsesprojekt i Indien, der fremmer rent drikkevand lokalt.

Rent drikkevand, Odisha, Indien
I Indien dør mere end to millioner børn af kolera eller tyfus hvert år. Sådanne sygdomme spredes primært via drikkevand. Men kun 32 procent af husstandene i Indien har adgang til drikkevand. Mange nøjes med at koge vandet over åben ild. Den resulterende røg forårsager igen sygdomme, CO2-udledning og, afhængigt af regionen, ryddes større områder stadig for skov. Ved at behandle vand kemisk (eksempelvis med klor), mekanisk (med vandfiltre) eller ved at tilgængeliggøre grundvand fra brønde, kan disse CO2-udledninger undgås.

*Carbonneutralitet for viksomheder omfatter direkte udledninger, forårsaget inden for virksomheden (elektricitet og varmeudvikling, køretøjer, flygtige gasser) og indirekter udledninger fra købt energi, forretningsrejser og medarbejdernes pendling. Andre indirekte udledninger, der sker uden for virksomheden, eksempelvis i produktionen af råvarer og mellemliggende produkter, ekstern logistik, brug og bortskaffelse af produkter eller andre processer, er ikke underlagt carbonneutralitet.

Vores certificeringer

co2
utz
rainforest
bio
fairtradePromotional licence
fairtrade
vegan
co2

LIFEBRANDS er klimaneutralt! Alle vores virksomheds udledninger er blevet registreret af vores samarbejdspartner, ClimatePartner, og kompenseret for via anerkendte, klimabeskyttende projekter. Vi stræber også efter fremskridt, der kan reducere vores CO2-aftryk yderligere i fremtiden.

Du finder mere om vores intitiativ her. Du finder bekræftelsen af vores virksomheds klimaneutralitet her.

ifs

IFS Broker, eller International Featured Standard Broker, tilbyder en standardiseret procedure for certificering af kvalitetsstyring af handelsvirksomheder. Denne procedure gør det muligt at garantere kvaliteten af mad, forbrugersundheden og kvalitetsniveauet hos leverandører inden for fødevarehandelen.

Her finder du vores nuværende IFS certifikat

utz

Når det er muligt, vælger vi Rainforest Alliance-certificerede produkter. Rainforest Alliance er forpligtet til en mere bæredygtig verden på et socialt og markedsøkonomisk niveau, for at beskytte naturen og forbedre livet for landbrugs- og skovbrugsproducenter. Du kan finde vores Rainforest Alliance certificering her.

www.rainforest-alliance.org

utz

Vi stræber efter økologisk-certificerede råvarer, fordi økologisk landbrug tilbyder omfattende løsninger på talrige udfordringer, som menneskeheden står overfor. Det er den oplagte mulighed for reelt bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion. Du finder vores økologiske certificering her.

fairtradePromotional licence

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit-organisation, dedikeret til fremme af ansvarlig skovdrift verden over. FSC definerer standarder, baseret på aftalte principper for ansvarlig skovforvaltning, der understøttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interessenter. For at lære mere, besøg www.fsc.org

utz

Vi støtter FAIRTRADE, når det er muligt. FAIRTRADE bidrager til at forbedre leve- og arbejdsvilkårene for småbønders familier og teplukkere i producentlandene. Dette omfatter sundheds- og miljøbeskyttelse, fremme af bæredygtige dyrkningsmetoder, FAIRTRADE Minimum Price og FAIRTRADE Premium til samfundsprojekter.
Her finder du vores nuværende FAIRTRADE certifikat.
Mere om FAIRTRADE: info.fairtrade.net

utz

Vegansk mærkede produkter er en enkel og sikker orienteringshjælp for vores forbrugere. Vi skaber gennemsigtighed og klarhed for vores forbrugere med mærkningen.

 • Lifebrands
 • Lifebrands
 • Lifebrands
 • Lifebrands
 • Lifebrands
  Foto: lobeck.photo für Orang Utan Coffee
 • Lifebrands
 • Lifebrands
 • Lifebrands
 • Lifebrands
 • Lifebrands
 • Lifebrands
 • Lifebrands

UNITED NATIONS Bæredygtighedsmål

Som en bæredygtig virksomhed, støtter vi United Nations' 17 bæredygtighedsmål. Gennem et konsekvent, tæt samarbejde med vores partnere ved kilden, samarbejde med NGO'er og vores bevidste valg af certificererede råvarer og emballagematerialer, gør vi en lille forskel hver dag - trin for trin - for at beskytte vores planet og dens indbyggere. Vi arbejder for at sikre, at fremtidens generationer stadig kan efterleve vores credo, "Responsible Enjoyment".

United Nations' 17 Bæredygtighedsmål

Lifebrands